Geschiedenis

De eerste van de, tot nog toe, drie generaties Heubel was Pierre. In 1932 starte hij als schoenmaker op de hoek van het toenmalig Wyckergrachtje en Ruiterstraatje. In 1955 – alweer meer dan vijftig jaar geleden – ging zoon Leo als jonge jongen bij zijn vader aan de slag. De klandizie groeide dermate dat vader en zoon Heubel zich genoodzaakt zagen naar een andere locatie om te kijken, maar vooral omdat ook hun pand zou worden gesloopt ten behoeve van de bouw van toen nog Hotel Maastricht. Het Wyckergrachtje en Ruiterstraatje maakten daartoe plaats voor wat thans Ruiterij heet, een lommerrijk pleintje.

Wyck

Begin 1968 vonden zij een nieuw adres aan de Rechtstraat 87. In 1972 zette Leo de Schoenmakerij een paar deuren verderop alleen voort aan de Rechtstraat 45, zij het 18 jaar met assistentie van zijn vrouw Marlies. Intussen traden Leo’s twee zoon’s Patrick en Harold in de voetsporen van hun grootvader en vader. Eerst Patrick in 1987 en 3 jaar later Harold die zich evenwel specialiseerde als orthopedisch schoenmaker. Van het uithangbord aan de gevel van Schoenmakerij L.B.Heubel en Zoon valt af te lezen dat zij zich mogen sieren met de titel van ‘erkend Gildenmeester’ als waardering en garantie voor hun vakmanschap. Samen staan vader en zoon Heubel voor ambachtelijke schoenreparatie, in combinatie dan nu met sleutelservice. Hun zaak past perfect in de Rechtstraat met haar kleinschalige en derhalve aantrekkelijk karakter en een der nering doende die nog boven de winkel woont. Zo ook bij Heubel waar Patrick en zijn vrouw hun intrek namen boven de Schoenmakerij.

bel ons
route